Orusthälsan Aktiebolag

Västra Götalands län

Information

Orusthälsan Aktiebolag är ett av många bolag som finns i Orust. Det är nämligen den kommunen som Orusthälsan Aktiebolag finns i och den tillhör även Västra Götalands län som är ett län fyllt av olika typer av bolag som kan vara aktiebolag, enskild firma, handelsbolag m.m.

Orusthälsan Aktiebolag är F-skattregistrerade och det har bolaget varit sedan 1994-01-01.

Orusthälsan Aktiebolag som idag finns i Västra Götalands län har varit registrerat sedan 1994-05-24. Men sedan 1998-01-01 så har Orusthälsan Aktiebolag varit momsregistrerat.

Vill man kunna skicka ett brev eller liknande till bolaget så gör man det till Kungsg. 32, 411 19, Göteborg. Vill man inte skicka brev utan istället prata med någon på Orusthälsan Aktiebolag så kan man testa att nå dem på telefon via detta nr: 0304-39038.

Orust arbetar för att bolag som Orusthälsan Aktiebolag ska trivas i kommunen.

I dag är ägarförhållandet Privat, ej börsnoterat för Orusthälsan Aktiebolag. Det finns flera Privat, ej börsnoterat bolag i Västra Götalands län.

Bolaget skall bedriva sjukvård, medicinsk konsultverksamhet, bedriva lantbruksrörelse vid jordbruksfastigheten Söbben 1:3, äga och förvalta fast egendom, bedriva handel med aktier och värdepapper, driva leasingrörelse omfattande sjukvårdsutrustning, datautrustning samt fordon samt därmed förenlig verksamhet.

Firmatecknare för Orusthälsan Aktiebolag är följande:
Firman tecknas av styrelsen.

Det finns idag lite personer som är kopplade till Orusthälsan Aktiebolag och det är följande personer, Brune, Lars Tage Oscar som är född 1955 och har titeln Ordinarie ledamot, Brune, Eva Susanne som är född 1954 och har titeln Suppleant, Rydell, Bengt Åke Bertil som är född 1946 och har titeln Revisor, Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB som är född och har titeln Revisor,

Organisationsnummer för Orusthälsan Aktiebolag är 556486-9633.