Heleanna AB

Västra Götalands län

Information

Heleanna AB hittar ni ett Västra Götalands län som inte är som andra län. I Västra Götalands län hittar ni Orust som är den kommunen där Heleanna AB finns. I Orust så finns det många olika Aktiebolag och i Västra Götalands län så finns det ännu fler Aktiebolag. Heleanna AB tillhör bolagstypen Aktiebolag och bolaget har F-skatt vilket Heleanna AB har haft sedan 1994-01-01. Heleanna AB har funnits sedan och 1990-01-01 så registrerades bolaget för moms.

Vill ni skicka post till Heleanna AB så kan ni göra det genom att skicka er post till Bohusg. 16 B, 411 39, Göteborg men känner ni att ni istället vill försöka nå bolaget genom telefon så kan ni nå dem på 070-5658590.

Orust arbetar för att bolag ska trivas samtidigt verkar även Västra Götalands län för att locka till sig fler bolag.

Idag är Heleanna AB Privat, ej börsnoterat.

Heleanna AB har idag 556398-3641 som sitt organisationummer.

Firman tecknas var för sig av -ledamoten -suppleanten är den som för stunden ansvarar för Heleanna AB

Bolaget skall bedriva bokförings- och redovisninstjänster, konsultationer inom livsmedels och detaljhandelsbranschen, förvalta fast och lös egendom och handel med värdepapper och därmed förenlig verksamhet.

I Heleanna AB så finns följande personer som är verksamma på ett eller annat sätt, och det är Ericsson, Björn Stig Erik som är född 1948 och har titeln Ordinarie ledamot, Ericsson, Sonja Britt-Marie som är född 1948 och har titeln Suppleant, Hasselqvist, Stefan Nils Erik som är född 1957 och har titeln Revisor, Hagsgård, Carl Sture Göran som är född 1956 och har titeln Revisorssuppleant, Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB som är född och har titeln Revisor, JDG Revision AB som är född och har titeln Revisor.