Szamer Sport Aktiebolag

Västra Götalands län

Information

Szamer Sport Aktiebolag hittar ni ett Västra Götalands län som inte är som andra län. I Västra Götalands län hittar ni Orust som är den kommunen där Szamer Sport Aktiebolag finns. I Orust så finns det många olika Aktiebolag och i Västra Götalands län så finns det ännu fler Aktiebolag. Szamer Sport Aktiebolag tillhör verksamheterstypen Aktiebolag och verksamheten har F-skatt vilket Szamer Sport Aktiebolag har haft sedan 2005-04-14. Szamer Sport Aktiebolag har funnits sedan och 1993-01-01 så registrerades verksamheten för moms.

Vill ni skicka post till Szamer Sport Aktiebolag så kan ni göra det genom att skicka er post till Lerskall 522, 473 95, Henån men känner ni att ni istället vill försöka nå verksamheten genom telefon så kan ni nå dem på 0304-59565.

Orust arbetar för att verksamheter ska trivas samtidigt verkar även Västra Götalands län för att locka till sig fler verksamheter.

Idag är Szamer Sport Aktiebolag Privat, ej börsnoterat.

Szamer Sport Aktiebolag har idag 556359-5973 som sitt organisationummer.

Firman tecknas var för sig av -ledamoten -suppleanten är den som för stunden ansvarar för Szamer Sport Aktiebolag

Bolagets verksamhet är parti- och detaljhandel med sportartiklar och konfektion, äga och förvalta fast egendom samt uthyrning av fast och lös egendom såsom lagerutrymmen, båtar, släpkärror och partytält och därmed förenlig verksamhet.

I Szamer Sport Aktiebolag så finns följande personer som är verksamma på ett eller annat sätt, och det är Szamer, Manfred Peter som är född 1958 och har titeln VD, Szamer, Manfred Peter som är född 1958 och har titeln Ordinarie ledamot, Parr Szamer, Kerstin Jane som är född 1959 och har titeln Suppleant, Rydell, Bengt Åke Bertil som är född 1946 och har titeln Revisor, Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB som är född och har titeln Revisor, .