Orusts Montessoriskola Ekonomisk förening

Västra Götalands län

Information

Orusts Montessoriskola Ekonomisk förening hittar ni ett Västra Götalands län som inte är som andra län. I Västra Götalands län hittar ni Orust som är den kommunen där Orusts Montessoriskola Ekonomisk förening finns. I Orust så finns det många olika Ekonomisk förening och i Västra Götalands län så finns det ännu fler Ekonomisk förening. Orusts Montessoriskola Ekonomisk förening tillhör verksamheterstypen Ekonomisk förening och verksamheten har F-skatt vilket Orusts Montessoriskola Ekonomisk förening har haft sedan 1999-01-01. Orusts Montessoriskola Ekonomisk förening har funnits sedan .

Vill ni skicka post till Orusts Montessoriskola Ekonomisk förening så kan ni göra det genom att skicka er post till Kaprifolv. 24, 473 32, Henån men känner ni att ni istället vill försöka nå verksamheten genom telefon så kan ni nå dem på 0304-31905.

Orust arbetar för att verksamheter ska trivas samtidigt verkar även Västra Götalands län för att locka till sig fler verksamheter.

Orusts Montessoriskola Ekonomisk förening har idag 716445-1614 som sitt organisationummer.

Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas var för sig av -Greilert, Pär Arne -Larsson, Kristina Johanna är den som för stunden ansvarar för Orusts Montessoriskola Ekonomisk förening

Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att driva en Montessoriförskola skola i Orusts kommun.

I Orusts Montessoriskola Ekonomisk förening så finns följande personer som är verksamma på ett eller annat sätt, och det är Greilert, Pär Arne som är född 1962 och har titeln Ordinarie ledamot, Jakobsson, Aina Maria som är född 1966 och har titeln Ordinarie ledamot, Larsson, Kristina Johanna som är född 1975 och har titeln Ordinarie ledamot, Pareto, Lena Christina som är född 1962 och har titeln Ordinarie ledamot, Svensson, Lars Robert som är född 1969 och har titeln Ordinarie ledamot, .