HSB Bostadsrättsförening Klockareberget i Orust

Västra Götalands län

Information

716444-0310 är organisationsnummer för bolaget HSB Bostadsrättsförening Klockareberget i Orust. Organisationsnummer används för att hålla koll på alla organisationer genom ett unikt nr som i sin tur är kopplat till organisationen.

Bolagstypen som HSB Bostadsrättsförening Klockareberget i Orust är Bostadsrättsförening. Det finns idag flera olika Bostadsrättsförening i Orust som är den kommunen som HSB Bostadsrättsförening Klockareberget i Orust finns i.

HSB Bostadsrättsförening Klockareberget i Orust har varit registrerat sedan 1986-04-17 och det finns flera bolag i Västra Götalands län som har funnits sedan dess.

Bolaget är aktivt och det har det varit sedan ett tag tillbaka. Bolaget är ej registrerat för F-skatt vill man istället veta hur det står till med momsen för HSB Bostadsrättsförening Klockareberget i Orust så kan det vara bra att veta att de inte är momsregistrerade.

HSB Bostadsrättsförening Klockareberget i Orust är och det finns flera bolag i Orust som också är .

Firmatecknare för HSB Bostadsrättsförening Klockareberget i Orust är följande:
Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas två i förening av -Holmqvist, Stig Ove -Stensholm, Kent Erik -Svensson, Per Richard -Wall, Britt Marie

Vill ni komma i kontakt med HSB Bostadsrättsförening Klockareberget i Orust så kan ni göra det på telefon genom eller genom brev på följande adress:

Föreningen har till ändamål att i föreningens hus upplåta bostadslägenheter för permanent boende och lokaler åt medlemmarna till nyttjande utan tidsbegränsning och därmed främja medlemmarnas ekonomiska intressen. Vidare har föreningen till ändamål att främja studie- och fritidsverksamhet inom föreningen samt för att stärka gemenskapen och tillgodose gemensamma intressen och behov, främja serviceverksamhet med anknytning till boendet. Bostadsrätt är den rätt i föreningen, som en medlem har på grund av upplåtelsen. Medlem som innehar bostadsrätt kallas bostadsrättshavare.

Det finns olika personer som har en koppling med HSB Bostadsrättsförening Klockareberget i Orust och det är Holmqvist, Stig Ove som är född 1948 och har titeln Ordinarie ledamot, Johansson, Sune Ingemar som är född 1941 och har titeln Ordinarie ledamot, Stensholm, Kent Erik som är född 1944 och har titeln Ordinarie ledamot, Svensson, Per Richard som är född 1964 och har titeln Ordinarie ledamot, Wall, Britt Marie som är född 1944 och har titeln Ordinarie ledamot, Johansson, Sigbritt Irene som är född 1944 och har titeln SuppleantPallvik, Evy Ulla Iréne som är född 1958 och har titeln Suppleant,